اجرا پروژه توسط گروه روشنایی اَلوو

محصول استفاده شده: چراغ سقفی (پنل) توکار/روکار 60×60 با نور ترکیبی یا طبیعی

محل اجرای پروژه: تبریز جاده قدیم تهران